2a mà

Esporàdicament tenim per vendre màquines de 2a mà, i que estan en perfecta estat.

Posat en contacte amb nosaltres i sol·licita el necessites. Nosaltres t’ informarem de si ho tenim en aquell moment  i et gestionaren la petició.